Bilgi Eğitim Istanbul Bilgi University

Kurumsal Eğitimler

Her müşteri etkileşimi, her bir ortak kuruluşun benzersiz öğrenme ve gelişim önceliklerini anlamak için bir ihtiyaç değerlendirmesi ile başlar. Programlar, edinimlerden uzun süre sonra da bilginin tutulmasını sağlamak adına eylem odaklı öğrenme etkinlikleri, özelleştirilmiş benzetimler ve dikkatlice kalibre edilmiş öğrenme yöntemlerinin stratejik bir karışımı halinde tasarlanmaktadır.

BİLGİ Eğitim, her kurumsal ihtiyaç için fakülte, düşünce liderleri ve sektör uzmanlarını bir araya getiren, İstanbul Bilgi Üniversitesi akademisyenlerinin ve düşünce liderliğinde önde gelen bir küresel kaynak olan Thunderbird School of Global Management'ın eğitimci ağından yararlanmaktadır. Dinamik öğrenme çözümleri sunma becerisine ve kapasitesine sahip olan BİLGİ Eğitim, kurumsal eğitim programlarındaki katılımcıların kendi benzersiz bağlamları için anlamlı olan yeni fikirleri öğrenmelerini sağlamayı ve bu yeni fikirleri, kurumları için değer ve etki yaratacak şekilde çalışmalarına uyumlamalarını hedeflemektedir. Öğrenmenin bilişsel ve davranışsal değişim üzerindeki bu etkisi, kurumların stratejik hedeflerine ulaşmaları için gerekli olan deneyimleri ve gelişmiş becerileri, yetenekleri ve sonuçları elde etmelerini sağlamaktadır.

Kurumsal gelişimi sağlayan ürünlerimiz, Akademi Tasarımı, Yönetici Gelişim, Uluslararası Açılım, İşlevsel Yönetim, Hizmet Sektöründe Kalite ve Yetkinlik Geliştirme ve Kamu ve Yarı Resmi Kurumlarda Kapasite Artırımı Programlarını kapsamaktadır.

Eğitim Yöntemi

  • Sınıf İçi Eğitim
  • Benzetim
  • Vaka Çalışmaları
  • Yaşayarak Öğrenme
  • Yönetim Pratiğinden Öğrenme
  • Proje Çalışmaları
  • Saha Çalışmalar
  • Seminerler ve Konferanslar    

Yaklaşımımız

...