Bilgi Eğitim Istanbul Bilgi University
uyum yoneticiligi

Uyum (Compliance) Yöneticiliği Sertifika Programı - III

Programa kayıt işlemleri öngörülen kontenjanın dolması sebebi ile sona ermiştir. Programa göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Yedek listeye kaydolmak isterseniz kubra.varol@bilgi.edu.tr adresine yazmanızı rica ederiz.

 

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Yürürlükteki ulusal ve uluslararası düzenlemelere aykırı hareket edilmesi şirketler açısından ciddi para cezaları ve tazminat riskleri doğurmaktadır. Benzer şekilde şirket yönetici ve çalışanları bakımından para ve hatta hapis cezalarının yanı sıra iş akdinin feshi gibi sonuçlar söz konusu olabilmektedir. Çok daha önemlisi bu tür ihlaller, şirketler ve kişiler bakımından telafisi imkânsız itibar kayıplarına yol açabilmektedir.   Bu nedenle günümüzde giderek artan sayıda şirket kapsamlı uyum programları yayımlamakta ve uygulamaktadır. Buna paralel olarak, bu alanda uzmanlaşmış yönetici ve çalışanlar şirketler tarafından istihdam edilmekte, hukuk büroları ve danışmanlık firmaları bünyesinde sadece uyum programları konusunda danışmanlık veren birimler kurulmaktadır.   Dolayısıyla uyum programları hakkında bilgi sahibi olmak iş ortakları ile teması bulunan çalışanlar, karar verici konumundaki yöneticiler ve bu alanda danışmanlık hizmeti veren avukat ve müşavirler açısından son derece önemlidir.   Bu sertifika programı[OK1] , katılımcılara teori ve uygulamadan hareketle başarılı bir uyum çalışmasının nasıl yürütülebileceğine dair bilgi vermeyi amaçlanmaktadır. Program kapsamındaki dersler alanlarında uzman akademisyenler ve uygulamacılar tarafından verilecektir. Dersle ilgili makale, haber, mevzuat gibi kaynaklar dersten hemen önce, sunumlar ise en geç ders bitiminde katılımcılarla paylaşılacak; bu sayede derslerin olabildiğince aktif bir şekilde geçmesi sağlanacaktır.  

 

Kimler Katılabilir

Sertifika programı uyum alanında çalışmak isteyen avukat, hukuk müşaviri, stajyer ve öğrencilere, hâlihazırda bu alanda çalışan ama bilgilerini artırmak veya güncellemek isteyen profesyonellere, iş ortakları ile teması bulunan çalışanlara ve karar verici konumundaki yöneticilere yöneliktir. Programa katılmak için hukuk fakültesi mezuniyeti şart olmadığı gibi gerekli de değildir.  

 

Program Koordinatörleri  

Doç. Dr. Kerem Cem SANLI, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Çiçek ERSOY, İTÜ İşletme Fakültesi

Gökşin KEKEVİ, Arçelik Rekabet Uyum Yöneticisi  

 

Program  

26 Şubat Cumartesi

Tanışma ve Giriş (10.00-10.50)

Dr. Öğretim Üyesi Çiçek ERSOY, İTÜ İşletme Fakültesi  

Kurumsal Yönetim ve Yönetici Sorumluluğu (11.00-14.00)

Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer EROĞLU, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

 

27 Şubat Pazar  

Global Bir Uyum Programı Nasıl Tasarlanır ve Yönetilir? (10.00-11.20)

Av. Rana GÜNAY HOFFMANN, Koç Holding Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri Yardımcısı  

İş Ortakları ve Uyum: Hediye ve Sponsorluk Politikası (11.30-12.50)

Av. Ebru GÜRDEMİR, Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Hukuktan Sorumlu Başkan Yardımcısı  

İş Ortakları ve Uyum: Üçüncü Taraf Riskleri ve Yönetimi (13.00-14.00)

Av. Gamze Gökçen PİLEVNE, Mercedes-Benz Türk Hukuk ve Uyum Direktörü, Genel Sekreter  

 

5 Mart Cumartesi  

İş Ortakları ve Uyum: Tedarik Zinciri Uyumu (10.00-10.50)

Dr. Öğretim Üyesi Çiçek ERSOY, İTÜ İşletme Fakültesi  

İş Ortakları ve Uyum: Yolsuzlukla Mücadele, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Uluslararası Yaptırımlar (11.00-12.50)

Av. Burcu TUZCU ERSİN, Moroğlu Arseven Avukatlık Ortaklığı  

Kamu Politikaları, Kurumsal İlişkiler Yönetimi ve Uyum (13.00-14.00)

Eray AKDAĞ, Borusan Holding Kamu Politikaları ve Kurumsal İlişkiler Direktörü  

 

6 Mart Pazar  

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku (10.00-12.20)

Dr. Öğretim Üyesi Çiçek ERSOY, İTÜ İşletme Fakültesi  

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Uyum Programı (12.30-14.00)

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Bedii KAYA, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

 

12 Mart Cumartesi  

Rekabet Hukuku (10.00-12.20) Doç. Dr. Kerem Cem SANLI, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Gökşin KEKEVİ, Arçelik Rekabet Uyum Yöneticisi   Rekabet Hukuku Uyum Programı (12.30-14.00)

Gökşin KEKEVİ, Arçelik Rekabet Uyum Yöneticisi  

 

13 Mart Pazar  

Bilgi Güvenliği (10.00-11.00)

Av. Burak MEMİŞ, Sabancı DX Hukuk ve Uyum Takım Lideri  

Yeşil Mutabakat, Çevre ve Uyum (11.10-12.50)

Av. Gamze ÇİĞDEMTEKİN, Çiğdemtekin Çakırca Arancı Hukuk Bürosu  

Sürdürülebilirlik ve Uyum (13.00-14.00) Özlem ÜNLÜER,

Arçelik Sürdürülebilirlik Yöneticisi  

 

19 Mart Cumartesi  

Şirket İçi İhbar Mekanizmaları, İç Denetim ve Uyum (10.00-12.00)

Fatma AKSOY ÖZEK, Yıldız Holding İç Denetim Direktörü  

Beyaz Yaka Suçları, Etkin Mücadele ve Soruşturma Yöntemleri (12.10-14.00)

Av. Ceren YILDIZ, ELİG Gürkaynak Avukatlık Bürosu  

 

20 Mart Pazar  

İlaç Sektöründe Uyum (10.00-12.00)

Fatih YEDİKARDEŞ, Daiichi Sankyo İlaç Genel Müdürü

Av. Aslı ACAR, Daiichi Sankyo İlaç Hukuk ve Uyum Direktörü  

Enerji Sektöründe Uyum (12.10-14.00)

Av. Onur Baran AVCI, Enerjisa Hukuk ve Uyum Direktörü  

 

26 Mart Cumartesi  

E-Ticaret Sektöründe Uyum (10.00-12.00)

Av. Duygu TANIT, Yemek Sepeti Baş Hukuk Müşaviri  

Telekomünikasyon Sektöründe Uyum (12.10-14.00)

Av. Didem KALAYCIOĞLU BİROL, Turkcell Kişisel Veri ve Rekabet Hukuku Müdürü  

 

27 Mart Pazar  

Banka ve Finans Sektöründe Uyum (10.00-11.20)

Özge GÜRSOY, ING Bank Türkiye Uyum Başkanı  

Fintek ve Ödeme Sistemleri Sektöründe Uyum (11.30-12.50)

Recep GÜNDÜZ, Papara Kamu Politikaları ve Strateji Direktörü  

Uyum Programlarında Güncel Gelişmeler, Trendler ve Öngörüler (13.00-14.00)

Av. Gönenç GÜRKAYNAK, ELİG Gürkaynak Avukatlık Bürosu  

 

Eğitmenler  

Av. Aslı ACAR, Daiichi Sankyo İlaç Hukuk ve Uyum Direktörü

Av. Burak MEMİŞ, Sabancı DX Hukuk ve Uyum Takım Lideri

Av. Burcu TUZCU ERSİN, Moroğlu Arseven Avukatlık Ortaklığı

Av. Ceren YILDIZ, ELİG Gürkaynak Avukatlık Bürosu

Dr. Öğretim Üyesi Çiçek ERSOY, İTÜ İşletme Fakültesi

Av. Didem KALAYCIOĞLU BİROL, Turkcell Kişisel Veri ve Rekabet Hukuku Müdürü

Av. Duygu TANIT, Yemek Sepeti Baş Hukuk Müşaviri

Av. Ebru GÜRDEMİR, Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Hukuktan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Eray AKDAĞ, Borusan Holding Kamu Politikaları ve Kurumsal İlişkiler Direktörü

Fatih YEDİKARDEŞ, Daiichi Sankyo İlaç Genel Müdürü

Fatma AKSOY ÖZEK, Yıldız Holding İç Denetim Direktörü

Av. Gamze ÇİĞDEMTEKİN, Çiğdemtekin Çakırca Arancı Hukuk Bürosu

Av. Gamze Gökçen PİLEVNE, Mercedes-Benz Türk Hukuk ve Uyum Direktörü, Genel Sekreter

Gökşin KEKEVİ, Arçelik Rekabet Uyum Yöneticisi

Av. Gönenç GÜRKAYNAK, ELİG Gürkaynak Avukatlık Bürosu

Doç. Dr. Kerem Cem SANLI, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Bedii KAYA, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer EROĞLU, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Av. Onur Baran AVCI, Enerjisa Hukuk ve Uyum Direktörü

Özge GÜRSOY, ING Bank Türkiye Uyum Başkanı

Özlem ÜNLÜER, Arçelik Sürdürülebilirlik Yöneticisi

Av. Rana GÜNAY HOFFMANN, Koç Holding Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri Yardımcısı

Recep GÜNDÜZ, Papara Kamu Politikaları ve Strateji Direktörü  

Sertifika  

Program sonunda sınav yapılacak ve başarılı olan katılımcılara İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından onaylı başarı sertifikası, başarılı olmayan katılımcılara ise katılım sertifikası verilecektir. Sertifikaya hak kazanabilmek için çevrimiçi derslerin en az %80’ine katılım zorunludur.  

Tarih

26 Şubat 2022 – 27 Mart 2022  

Süre

5 hafta, 40 Saat

Cumartesi - Pazar günleri 10:00-14:00 saatleri arasında  

Ücret 6.000 TL (KDV Dahil)  

* 11 Şubat 2022 tarihine kadar kayıt yaptıran katılımcılara,

* İstanbul Bilgi Üniversitesi mensuplarına (mezun ve öğrencilerine),

* Daha önce programlarımıza katılım gösteren öğrencilerimize %25 indirim uygulanır.

* Programın %25 indirimli hali KDV dâhil 4.500 TL’dir.

* İndirim oranları birleştirilmez.

* Kontenjan 40 kişi ile sınırlıdır.  

Eğitim Yeri

Çevrimiçi  

Ayrıntılı Bilgi  

Dr. Öğr. Üyesi Çiçek ERSOY

cicek.ersoy@itu.edu.tr  

Gökşin KEKEVİ

gkekevi@yahoo.com  

Kübra VAROL

kubra.varol@bilgi.edu.tr  

Kayıt  

bilgiegitim@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 72 34      

26 Şubat 2022 - 27 Mart 2022

Çevrimiçi

40 saat, 5 hafta

4.500 TL