Bilgi Eğitim Istanbul Bilgi University
product owner

Uygulamalı Agile (Çevik Çerçeve) & Scrum Product Owner Sertifika Programı

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Uygulamalı Agile & Scrum Product Owner Sertifika Programı’nın amacı, Agile (Çevik) yaklaşım ve Scrum çerçevesini anlamak ve uygulamak için gereken beceri ve bilgiyi sağlayarak uluslararası standartlarda donanımlı Scrum Product Owner yetiştirmektir.  

Çevik Çerçeve, tüm dünyada yaygın olarak uygulanmakta olan bir proje ve yazılım geliştirme yaklaşımıdır. Bunun da ötesinde kurumsal bir yönetim yaklaşımı olarak da yaygınlığı artmaktadır.  

Eğitim, Dünyada en geçerli Scrum çerçeve sertifikalarından biri olarn Scrum.org® PSPO I® Uluslararası Sertifika Sınavına hazırlık niteliği de taşımaktadır.  

Scrum Product Owner, Scrum çerçevede ürün hedefini ve yol haritasını belirleyerek değer odaklı bir önceliklendirme yapılması yoluyla Scrum’ın başarısı için kritik bir roldür.  Bu eğitimde Agile genel prensipleri, değerleri, uluslararası uygulama pratikleri ve Scrum Çerçevesi’nde Scrum Product Owner rolü detaylı olarak ele alınmaktadır.  

Kimler Katılabilir

Scrum Product Owner alanında kariyer yapmak isteyenler,

Mevcutta Scrum Product Owner olarak çalışan profesyoneller,

Agile – Çevik projelerde çalışan / çalışmak isteyen iş analistleri, yazılımcılar ve diğer profesyoneller,

Bilgi Teknolojileri Yöneticileri, Uzmanları, İş Analistleri

İş İlişkileri Yöneticileri

Proje Yöneticileri

İşletme Yöneticileri ve Karar Vericiler

Eğitimin İçeriği:  

Eğitimde agile – çevik çerçeve ile ilgili temel kavramlar ile bir temel oluşturulduktan sonra Scrum çerçeve baştan sona adım adım işlenmektedir. İş analizi görevleri; ilgili teknikler, modeller, gerçek iş yaşamı örnekleri, vaka çalışmaları, kullanışlı şablonlar ve dokümantasyon örnekleri ile ele alınmaktadır. Eğitimde uluslararası kabul görmüş yöntemler, teorik bilgilerin yanında pratik uygulamalar ile ele alınmaktadır.

Eğitim programı ana başlıkları:

İşletme ve Değişim Yönetimi’ne Genel Bakış*

Agile Temelleri

Agile Manifesto, Değerler ve Prensipler

Scrum Teorisi ve Değerleri

Scrum Events

Scrum Team

Scrum Rolleri ve Odak Alanları

Scrum Artifacts

Burndown, Burnup & Kanban Chart Ürün Hedefi ve Yol Haritası Oluşturma

Backlog Yönetimi

Baclog Refinement

Değer Belirleme ve Değer Odaklılık

Case Study

Değerlendirme Soruları

Bilgi Teknolojileri Yönetimi’ne Genel Bakış    

Eğitmenler:

Ozan Kaan KARAMIK

Sertifika BİLGİ Eğitim Uygulamalı Agile (Çevik Çerçeve) & Scrum Product Owner Sertifika Programı’na kayıt yaptıran katılımcıların sertifika almaya hak kazanmaları için derslerin minimum %80’ine katılım göstermeleri gerekmektedir. Eğitim sonunda gerçekleşecek sınav ya da proje değerlendirmesinde başarı sağlayan katılımcılara İstanbul Bilgi Üniversitesi ve BİLGİ Eğitim tarafından onaylı “Başarı Sertifikası” verilecektir.  

Tarih: 27 Şubat 2024  – 27 Mart 2024

Süre: 5 hafta, 30 Saat

Salı ve Çarşamba günleri 19:00-22:00 saatleri arasında  

Ücret: 6.900 TL (KDV Dahil)

*İstanbul Bilgi Üniversitesi mensuplarına %20 indirim uygulanır.

Eğitim Yeri Çevrimiçi  

Ayrıntılı Bilgi

Kübra Varol

kubra.varol@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 72 34

Kayıt için

bilgiegitim@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 72 34  

27 Şubat 2024 - 27 Mart 2024

Çevrimiçi

5 hafta, 30 saat

6.900 TL