Bilgi Eğitim Istanbul Bilgi University
iş sağlığı tehlikeli

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi - Tehlikeli Sınıf

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi:

İşverenlerin en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri de şüphesiz personelinin can sağlığını koruması ve güvenli bir şekilde işlerini yapmalarını sağlayacak şartları sağlamasıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği her şeyden önce gelir. İşveren, İş yerinizde meslek hastalığı veya iş kazalarının yaşanmaması ve aynı zamanda üretim ve hizmetin zarar görmemesi için gereken önlemleri almalı veya aldırmalıdır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi sayesinde çalışanların sağlığının korunması, onların korunma yöntemlerini öğrenmesi ve güvenli bir çalışma alanı sağlanması amaçlanır. Bu eğitimle personelin iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olması sağlanarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmak, personeli çalışma ortamından kaynaklanan veya oluşabilecek olan sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı korumak, bu yerlerdeki hataları minimuma indirmek suretiyle daha güvenli çalışma ortamları için onları bilinçlendirmek hedeflenmektedir.

Kimler Katılabilir: Tüm işletmeler, öğrenciler, meslek mensupları eğitime katılabilir.

Eğitimin İçeriği:

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlk yardım,

d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma,

4. Diğer konular (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)    

Eğitmenler

Öğr. Görevlisi Umut Elbir

Öğr. Görevlisi Selcan Kaplanvural

Sertifikasyon: Eğitim bitiminde sınav sonucunda 70 ve üzeri alan katılımcılara sertifika verilecektir.

Tarih: 15 - 16 Aralık 2021,

10:00-13:00/ 14:00- 17:00  saatleri arasında

Süre: 12 saat.

Ücret: 130 TL (KDV Dahil)

Eğitim Yeri: Çevrimiçi

Ayrıntılı Bilgi ve Kayıt:

İlknur İnceler

ilknur.inceler@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 64 64

15 Aralık 2021 - 16 Aralık 2021

Çevrimiçi

12 saat

130 TL