Bilgi Eğitim Istanbul Bilgi University
çocuk koruma

Sporda Çocuk Koruma Sertifika Programı

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Çocuk koruma terimi çocukları istemli ya da istemsiz zarardan koruyan politikalar, prosedürler ve rehberler anlamına gelen geniş kapsamlı bir terimdir. Çocuk koruma ve güvenliği politikalarının işler hale gelmesi için alandaki tüm paydaşların bu konudaki farkındalığının artması ve çocuk koruma bakış açısının eğitimler ve uygulamalar yoluyla aktarılması gerekmektedir. Bu eğitim, çocuk katılımı, çocuğun yüksek yararı, çocuk hakları, çocuk için güvenli çevre oluşturmak ve çocuk korumanın temel öğeleri konularını spor odağında inceleyen dersler aracılığıyla ders katılımcılarının sporda çocuk koruma konusundaki bilgi birikimini artırmayı, zengileştirmeyi ve çocuk koruma perspektifine sahip uygulamalar konusunda yapabilirliklerini artırmayı hedeflemektedir.

Kimler Katılabilir?

Bu eğitim sporda çocukla çalışan tüm paydaşlara açıktır. Federasyonlar, yerel yönetimlerin spor birimleri, spor kulüpleri, spor ya da çocuk odaklı sivil toplum örgütleri ve spor okullarında çalışan tüm antrenörler ve idareciler ile okul takımı antrenörleri/beden eğitimi öğretmenleri bu eğitimden yararlanabilir.

Eğitimin İçeriği  

- Çocuk Korumanın Genel İlkeleri ve Sporda Çocuk Koruma

- Çocuğun İyi Olma Hali

- Hukuki Perspektiften Çocuk Hakları

- Çocuk Hakları Temelli Yaklaşım: Çocuk Koruma ve Çocuk Katılımı

- Pozitif Gençlik Gelişimi - Sporda Çocuk için Güvenli Ortam Oluşturmak

- Çocuklar için Sporda Kapsayıcılık

- Çocuk Koruma Politikasında İlkeler ve Davranış Kodları

- Sporda İlkeler ve Davranış Kodları

- Sporda Çocuğa Karşı Şiddet I – Örnek Vakalar

- Sporda Çocuğa Karşı Şiddet II – Bildirim Yükümlülüğü ve Sorumlu Kurumlar

- Vaka Çözümlemesi: Spordan Örnekler  

Eğitmenler  

- Dr. Öğr. Üyesi İlknur Hacısoftaoğlu - İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi, BoMoVu Yönetim Kurulu Üyesi  

- Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci - İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı, BİLGİ Göç Çalışmaları Merkezi Müdürü ve Çocuk Çalışmaları Birimi Danışmanı  

- Gözde Durmuş - İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi / Çocuk Çalışmaları Birimi Koordinatörü  

- Dr. Dilek Çelik - Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi  

- Av. Selmin Cansu Demir - İstanbul Barosu, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 

- Uz. Psk. Ali Yıldız - Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, Psikolog / YAP Akademi Çocuk Koruma Programları Direktörü

- Dr. Erdal Çetin - Batman Üniversitesi Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Öğretim Üyesi  

- Safter Elmas - Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Araştırma Görevlisi  

- Hamit Levent Evci - İnsan Hakları ve Sivil Toplum Uzmanı    

Sertifikasyon

Katılımcıların, program sertifikalarını almaya hak kazanmak için program dahilinde belirlenen ders saatinin en az %90’ına katılım göstermeleri beklenmektedir.  Program sonunda bir değerlendirme yapılmayacak olup eğitim sonunda İstanbul Bilgi Üniversitesi ve BİLGİ Eğitim tarafından onaylı bir  “Eğitim Sertifikası” verilecektir.  

Tarih: 

Eğitim takvimi kurumsal ihtiyaçlara uygun biçimde belirlenmektedir.  

Toplam süre: 

16 Saat

Ücret: 

Kurum bünyesinde eğitim alacak kişi sayısına bağlı olarak belirlenir. 

Eğitim türü

Çevrimiçi

Ayrıntılı Bilgi ve İletişim

Kübra Varol

kubra.varol@bilgi.edu.tr

0212 311 72 34

15 Kasım 2021 - 08 Aralık 2021

Çevrimiçi

4 hafta, 16 saat

2.450 TL