Bilgi Eğitim Istanbul Bilgi University
yaratici dsnm

Sanatla Yaratıcı Düşünme Tekniklerini Geliştirme Programı

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Bu program, sanatın vazgeçilmezi olan yaratıcılığı hayatın her alanına taşıyarak katılımcıların farklı düşünme teknikleri geliştirebilmelerine, iş hayatında bu teknikleri pratiğe dökerek rekabet güçlerini artırmalarına ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Çağımızda bireylerden istenen nitelikler hızla değişmektedir. Artık bilgi çağındayız. Bu nedenle yaratıcılığın geliştirilmesi, değişen ihtiyaçları karşılayabilmek, değişikliklere uyum sağlayabilmek ve karşı karşıya kalınan sorunlara çözüm üretebilmek için oldukça önem taşımaktadır.

Bu program ile öğrencilere, iş hayatına yeni başlayacaklara ve kendini geliştirmek isteyen tüm bireylere aşağıdaki becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir:

·       Risk almaktan kaçınma ve yanlış yapmaktan korkma duygusunu değiştirmek

·       Mükemmel olma eğilimini olumlu alana yönlendirebilmek

·       Akıcı, esnek ve özgün düşünmenin önemini kavramak  

Yaratıcılık Eğitimi Neden Gerekli ve Önemlidir?

·       Fırsatları fark etme ve değerlendirme

·       Problemlere farklı ve yeni çözüm yolları bulma

·       Araştırma ve deney yapma

·       Merak duygusu ile çok yönlü düşünme

·       Esnek düşünme

·       Özgün düşünme

·       Özgün ve yeni fikirleri hayata geçirmek için cesaret kazanma  

Ayrıca, sanatla yaratıcılık eğitimi;

·       Meditasyon etkisi olan resim, heykel vb. disiplinlerle öğrenmeyi eğlenceli hale getirerek bireyin öğrenmeye karşı  pozitif tutum kazanmasını sağlar.

·       Bireye yeni durumlara uyum becerisi kazandırır.

·       Bireyin benlik duygusunu güçlendirerek kişilik gelişimine katkıda bulunur. Bireye yaratıcı sorun çözme becerisi kazandırarak üretkenliğin ve rasyonel düşünme yetisinin gelişmesini sağlar.  

Kimler Katılabilir

Üniversite öğrencileri, iş hayatına katılacak adaylar, çalışanlar ve kendini bu konuda geliştirmek isteyen herkesin katılımına uygundur.

Eğitimin İçeriği

·       Yaratıcı düşünme tekniklerini farklı disiplinlerde (resim, heykel, endüstri ürünü tasarımı, sinema ve televizyon) uygulamalı olarak anlatma

Teknikler  

·       Beyin Fırtınası (Brainstorming),

·       Hayal Kurmak (Daydreaming),

·       Charette, Eleştirel Düşünme (Critical Thinking),

·       Yaratıcı Problem Çözme (Creative Problem Solving),

·       Kuvvet Alanı Analizi (Force-Field Analysis),

·       Paralel Düşünme (Dialectical Approaches),

·       Yanal Düşünme (Lateral Thinking),

·       K-J, Zihin Haritalama (Mind Mapping),

·       Morfolojik Sentez,

·       Altı Düşünme Şapkası (Six Thinking Hats),

·       SCAMPER, 

·       Sinektik (Synectics),

·       Etkileşimli Planlama (Interactive Planning)  

Eğitmenler  

·       Berkan BAYCAN  

Sertifikasyon:  

BİLGİ Eğitim Sanatla Yaratıcı Düşünme Tekniklerini Geliştirme Sertifika Programı’na kayıt yaptıran katılımcıların sertifika almaya hak kazanmaları için derslerin minimum %70’ine katılım göstermeleri gerekmektedir. Bu koşulu sağlayan katılımcılara İstanbul Bilgi Üniversitesi ve BİLGİ Eğitim tarafından onaylı “Eğitim Sertifikası” verilecektir.  

Tarih: 05 Şubat 2022 – 26 Mart 2022

Süre: 8 hafta, 16 Saat

(Cumartesi günleri 13:00-15:00 saatleri arasında)

Ücret: 2.500 TL (KDV Dahil)

*İstanbul Bilgi Üniversitesi mensuplarına %40 indirim uygulanır.  

Eğitim Yeri

İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü  

Ayrıntılı Bilgi

Berkan BAYCAN

berkanbaycanweb@gmail.com  

Kayıt için

bilgiegitim@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 72 34

05 Şubat 2022 - 26 Mart 2022

İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü

8 hafta, 16 saat

2.500 TL