Bilgi Eğitim Istanbul Bilgi University
rh web

Rekabet Hukuku Sertifika Programı XII

Programa kayıt işlemleri öngörülen kontenjanın dolması sebebi ile sona ermiştir. Programa göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Yedek listeye kaydolmak isterseniz deniz.tanli@bilgi.edu.tr adresine yazmanızı rica ederiz.

 

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Rekabet Hukuku Sertifika Programı, Türk pozitif rekabet hukukunu konu edinmektedir. Bu çerçevede esas itibariyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un getirdiği maddi ve usuli hükümler ele alınmaktadır. Rekabet hukuku, piyasa ekonomisinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için vazgeçilmez hukuk dallarından biridir. Bu hukuk dalı, günümüzde dağıtım anlaşmaları, birleşmeler, fiyatlandırma politikaları ve iş birliği anlaşmaları gibi pek çok ticari işlemi yakından ilgilendirmekte ve düzenlenen piyasalar dahi olmak üzere, ekonominin her alanında yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Bu nedenle, rekabet hukuku hakkında bilgi sahibi olmak, günümüzde başta avukatlar olmak üzere, yöneticiler ve üst düzey çalışanlar açısından son derece önemlidir. Bu sertifika programının amacı, katılımcılara Türk rekabet hukukunu, ekonomik temellerini ve pratik uygulamasını da dikkate alarak aktarmaktır. Bu şekilde, katılımcıların bu hukuk dalını kavramaları ve pratikte karşılaşılan rekabet hukuku sorunları karşısında, çözüm geliştirme becerisi kazanmaları hedeflenmektedir.  

Kimler Katılabilir

Sertifika programı temel olarak rekabet hukuku ile ilgilenen avukatlar/stajyerler, öğrenciler ve rekabet hukukunun kurallarına muhatap olan profesyonellere yöneliktir. Bu anlamda programa katılmak için hukuk lisansına sahip olmak şart değildir.  

Eğitimin İçeriği

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un hükümleri, konuyla ilgili uzmanlar (avukatlar, akademisyenler ve rekabet uzmanları) tarafından teorik ve uygulama boyutu ile aktarılacak ve yasaklayıcı normların çizdiği çerçeve Rekabet Kurulu kararlarından örnekler ile izah edilecektir. Program, her biri ayrı bir konunun anlatıldığı 17 modülden oluşmaktadır. Modüller ile ilgili kaynaklar (sunum dosyası, ders notları, makale, pozitif hukuk metinleri), katılımcılara ulaştırılacak ve bu şekilde katılımcıların daha aktif bir şekilde derslere katılımları sağlanacaktır.  

Eğitmenler

·       Av. Şahin Ardıyok (Balcıoğlu Selçuk Ardıyok Keki Avukat Ortaklığı)

·       Av. Haluk Arı (Arı Avukatlık Bürosu)

·       Dr. Pınar Artıran (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

·       Doç. Dr. Gamze Aşçıoğlu Öz (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

·       Dr. Kadir Baş (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

·       Dr. Muzaffer Eroğlu (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

·       Av. Gönenç̧ Gürkaynak (ELİG Gürkaynak Avukatlık Bürosu)

·       Av. Mert Karamustafaoğlu (Erdem & Erdem Hukuk Bürosu)

·       Gökşin Kekevi (Arçelik A.Ş. Rekabet Uyum Yöneticisi)

·       Doç. Dr. Emin Köksal (Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

·       Av. Hakan Özgökçen (Esin Avukatlık Ortaklığı)

·       Av. Orhan Ünal (Aslan Hukuk Bürosu)

·       Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

·       Av. Burcu Can (Kia Avrupa, Regülasyon ve Uyum Yöneticisi)

·       Ar. Gör. Buğra Kesici (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)  

Sınav ve Sertifika Detayları

Program sonunda sınav yapılacak ve başarılı olan katılımcılara İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından onaylı başarı sertifikası, başarılı olmayan katılımcılara ise katılım sertifikası verilecektir. Sınavdan 60 puan (100 üzerinden) alanlar başarılı sayılır. Sertifikaya hak kazanmak için 17 modülden 13’üne katılım göstermek zorunludur.

Tarih:

29 Ocak 2022 - 13 Mart 2022

Cumartesi ve Pazar günleri 10:00 - 13:00 saatleri arasında

4. ve 12. Modül ise, sırasıyla 08.02.2022 ve 01.03.2022 tarihlerinde, Salı günü saat 19:00’da gerçekleştirilecektir.  

Süre:

7 hafta, 44 Saat  

Ücret:

6.000 TL (KDV Dahil)

* 7 Ocak 2022 tarihine kadar kayıt yaptıran katılımcılara %40 erken kayıt indirimi,

* Erken kayıt döneminden sonra kayıt yapan Stajyer avukatlara %20 indirim,

* İstanbul Bilgi Üniversitesi mezun ve öğrencilerine %25 indirim,

* Daha önce programlarımıza dahil olan katılımcılara %40 indirim uygulanır.

* İndirim tür ve oranları birleştirilmez.  

Eğitim Yeri

Çevrimiçi  

Ayrıntılı Bilgi

Deniz Tanlı

deniz.tanli@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 77 47  

Kayıt

bilgiegitim@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 72 34    

29 Ocak 2022 - 13 Mart 2022

Çevrimiçi

7 hafta, 44 saat

3. 600 TL