Bilgi Eğitim Istanbul Bilgi University
mba web

Mini MBA Programı

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Mini MBA programı ile katılımcıların geleneksel ve yeni çağın yönetim yetkinliklerine sahip olma yolunda gerekli bilgi altyapısı ve teknik donanıma sahip olmaları ve hem evrensel hem güncel bilgileri edinerek değişen dünyanın ihtiyaçlarına yanıt verebilmeleri hedeflenmektedir. Karar verme süreçlerine daha fazla girdi ve yetkinliği dahil etmeyi hedefleyen programda yer alan her konu başlığı, temel düzeydeki bilgilerin değişen ve dönüşen dünyanın gerektirdiği güncellemelerle harmanlandığı ikili bir yapıda sunulacaktır.

Kimler Katılabilir

Şirketlerin orta ve üst düzey yöneticileri ile kariyerlerinde ilerlemek isteyen yönetici adaylarının katılımına uygundur.

Eğitim İçeriği

Eğitim her bir dersin belirtilen saat sayısınca işlenip tamamlanmasının ardından diğer dersin başladığı bir formatta işlenecektir. Derslerin yanı sıra eğitim esnasında duyurulacak tarihlerde konuk konuşmacılara yer verilecektir.

- İş Analitiği ve Karar Verme: Bu derste, işletme  yönetimindeki  karar alma sürecinde analitiğin önemi ve nasıl kullanılacağı ele alınacaktır.  Mevcut veya potansiyel problemlerin çözümüyle ilgili verilmesi gereken kararlarda öncelikle problemleri  çağdaş, analitik yöntemlerle teşhis etmek ve çözüm üretmek için izlenecek yöntemler anlatılacaktır. 

- Değişerek Dönüşümü Yönetmek: Bu dersin amacı, öğrencilerin "Değişim ve Dönüşüm" kavramı hakkındaki "Farkındalıklarını" geliştirip artırmak ve gerçek hayata yönelik uygulamalar için fikir vermektir. Vizyoner bakış açısı ile yönetim, organizasyonel değişim İhtiyacının nedenleri, değişim süreci boyunca liderlerin oynadıkları rollerin açıklanması, kişilerin ve çalışanların rolü, değişim döngüsü boyunca tüm taraflarla olması gereken İletişim kanallarının irdelenmesi ve duygusal tepki şekillerini, bir değişim nedeni olan pandemi öncesi ve sonrasını örnek alarak incelemektir.

- Örgütsel Davranış - Yeni Trendler: Bu ders kapsamında, çalışan davranışı, yeni çalışma pratikleri ve çalışan-organizasyon ilişkisi incelenecek ve güncel örneklerle tartışılacaktır.  

- Finansal Matematik: Bu ders katılımcıların temel finansal matematik kavramlarını öğrenmesini, paranın zaman değeri ve getiri kavramlarına dair bilgilerini çeşitli örneklerle artırmayı ve temel getiri hesaplamalarını yapabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

- Finansal Yönetim: Dersin amacı katılımcılara finans fonksiyonunun ana görevlerini ve hedeflerini tanıtmaktır. Finansal tablolar tanıtıldıktan sonra, tablo yorumlama, nakit akımı ve finansal planlama, paranın zaman değeri, yatırım değerlendirme ve olası finansman kaynakları anlatılacaktır.

- Fintech ve Yeni Çağın Finansal Kavramları: Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler tüm sektörlerde olduğu gibi finans sektöründe de yeni fırsat ve tehditler ortaya çıkarıyor. Bu eğitimde bu yeni teknolojileri tartıştıktan sonra, bunların finansal süreçleri nasıl dönüştürebileceğini, finansal istikrar açısından taşıdıkları riskleri ve piyasa düzenleyicilerinin kaygılarını, piyasaya giren yeni aktörleri ve mevcut finansal kuruluşlar ile yenilerin bu değişen ortamdaki güçlü ve zayıf yönlerini konuşacağız.

- Pazarlama ve Markalaşma: Sosyal, kültürel, ekonomik, politik, teknolojik topyekûn bir dönüşümün yaşandığı dünyada ayakta kalabilmek için örgütlerin bu dönüşüme entegrasyonu şart hale gelmiştir. Pazarlama, yeniliğe güç veren, yaratıcı stratejiyi etkileyen ve tüm paydaşlar ile etkileşimi yöneten rolü ile bu dönüşümün örgütlerdeki en önemli ayağı olmuştur. Bu anlamda pazarlama sadece bir yönetim fonksiyonu değil, kurumların her alanında çalışanların sahip olması gereken bir anlayış ve vizyon sağlamaktadır. Bu derste pazarlamanın akademik ve teorik temelleri ile yenilikçi ve pratik uygulamalarını harmanlayarak, katılımcıların bu dönüşümün sadece bir parçası değil yöneticisi de olmaları için gerekli bilgi ve becerileri sunacağız.

- Dijital Pazarlama ve Yeni Trendler: Dijital dünyadaki pazarlamaya bütünsel bir bakış açısı sağlayacak olan derste, dijital tutundurma ve dağıtım kanal taktikleri, internette pazarlama, web sitesi geliştirme, sosyal medya üzerinden pazarlama, arama motoru optimizasyonu ve diğer yeni e-medya kanallarının kullanımı konusunda strateji ve uygulamalar anlatılacaktır.

- Analitik Satış Yönetimi: Analitik Satış Yönetimi modülü, verinin bilgiye, bilginin stratejiye dönüştürüldüğü satış simülasyonları ve etkin satış yaklaşımlarının harmanlandığı aktarımlar ile, uzun soluklu iş birlikteliklerinin kurgulanmasına yönelik, analitik düşünebilen, analiz yapabilen, en büyük farkın insan odaklı yaklaşım olduğuna inanan bireyleri, bulundukları sektöre kazandırmayı amaçlamaktadır

- Genel Ekonomi: Dersin amacı katılımcılara iş dünyasındaki gelişmeleri daha iyi anlamalarını sağlayacak ekonomik nosyonları aktarmak, onları hangi gelişmelerin ne tip sonuçlara yol açtığına dair bilgilendirmek ve karar süreçlerinde makroekonomik gelişmeleri bir girdi olarak kullanmalarının önünü açmaktır.

Sertifika

Eğitimde %50 oranında katılım zorunluluğu bulunmaktadır. Eğitim sonunda uygulanacak çoktan seçmeli sınavda %80 başarı sağlayan katılımcılara İstanbul Bilgi Üniversitesi ve BİLGİ Eğitim tarafından onaylı bir  “Başarı Sertifikası”, başarı sağlayamayan diğer katılımcılara ise “Eğitim Katılım Belgesi” verilecektir.

Eğitmenler 

- Prof. Dr. Şule Işınsu Özmen – İstanbul Bilgi Üniversitesi MBA Programı Öğretim Üyesi

- Dr. Mete Konuralp - İstanbul Bilgi Üniversitesi MBA Programı Öğretim Üyesi

- Dr. Öğretim Üyesi Duygu Uygur - İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı

- Özlem Derici Şengül - İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü

- Alper Uyar – Finansal Yönetim Danışmanı

- Prof. Dr. Cenktan Özyıldırım - İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Yüksek Lisans Program Direktörü

- Dr. Öğretim Üyesi M. Baskın Yenicioğlu

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Pazarlama Yüksek Lisans Program Direktörü

- Dr. Can Pamir - İstanbul Bilgi Üniversitesi MBA Programı Öğretim Üyesi

- Koray Koyuncu – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Danışmanı  

Tarih: 26 Ocak 2022 – 22 Mart 2022  

Süre: 10 hafta, 54 Saat

(Hafta içi 19:00-21:00, Cumartesi günleri 10:00 – 12:00 saatleri arasında)

*Derslerin haftalara ve günlere dağılımı program başında katılımcılara sunulacaktır.  

Ücret: 4.750 TL (KDV Dahil)

*İstanbul Bilgi Üniversitesi mensuplarına %20 indirim uygulanır.

Eğitim Yeri

Çevrimiçi

Ayrıntılı Bilgi

Kübra Varol

kubra.varol@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 72 34

Kayıt için

bilgiegitim@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 72 34

26 Ocak 2022 - 22 Mart 2022

Çevrimiçi

10 hafta, 54 saat

4.750 TL