Bilgi Eğitim Istanbul Bilgi University
hukuk finans 3

Hukukçular için Finans Sertifika Programı III

Programa kayıt işlemleri öngörülen kontenjanın dolması sebebi ile sona ermiştir. Programa göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Eylül 2024'de açacağımız yeni programda öncelikli bilgilendirilmek isterseniz kubra.varol@bilgi.edu.tr  adresine yazmanızı rica ederiz.

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Program, birleşme ve devralmalar (mergers & acquisitions), özel sermaye (private equity) ve girişim sermayesi (venture capital) alanlarında çalışan veya çalışmayı düşünen, özellikle hukukçular ile diğer profesyoneller için temel finansal okur-yazarlık kazandırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, temel finansal tabloların işlevi ve nasıl incelendikleri ele alınacak, kurumsal finansa dair temel kavramlar ve finansman kaynakları incelenecek, kaldıraç (leverage) kavramı ve kaldıraçlı devralma (leveraged buyout) konuları irdelenecek, paranın zaman değeri kavramı üzerinden faiz, bir yatırımın gelecek değeri, bugünkü değeri ve indirgenmiş nakit akışı (discounted cash flow) gibi hususlar ele alınacak, şirket değerlemelerine dair temel kavram ve yöntemler gözden geçirilecek ve nihayetinde birleşme ve devralmalara ilişkin sözleşmelere şirket değerlemesinin yansıtılması ve işletme riskinin satıcıdan alıcıya geçişine dair mekanizmalar (completion accounts / locked box) irdelenecektir.

Kimler Katılabilir

Birleşme ve devralmalar (mergers & acquisitions), özel sermaye (private equity) ve girişim sermayesi (venture capital) alanlarında çalışan veya çalışmayı düşünen, özellikle hukukçular ile diğer profesyoneller, lisans ve yüksek lisans öğrencileri.  

Eğitimin İçeriği:  

1.      Finansal Matematik (basit, bileşik faiz, reel faiz, reel ve nominal kur kavramları)

2.      Finansman Türleri ve Bunlara Karşılık Gelen Hukuki İşlemler

3.      Temel Finansal Tablolar

4.      Finansal Tablolardan Türetilen Ölçütler ve Sözleşmelerde Kullanımı

5.      Kaldıraç (Leverage) Kavramı, Kaldıraçlı Satın Alma İşlemleri ve TTK Madde 380

6.      Pay Devir İşlemlerinde Şirket Değerleme Yöntemleri (İndirgenmiş nakit akımları, EBITDA çarpanı, net varlık değeri yaklaşımı vb.)

7.      Pay Devir Sözleşmelerinde Yer Alan Finansal Tablo Kavramları

8.      Pay Devir Sözleşmelerinde İşletme Riskinin Devrine Dair Finansal Mekanizmalar  

Eğitmenler:

Av. Ali Can Gören

Özlem Derici Şengül

* Kontenjan 35 kişi ile sınırlıdır.

Sertifika

BİLGİ Eğitim Hukukçular için Finansal Okuryazarlık Sertifika Programı’na kayıt yaptıran katılımcıların sertifika almaya hak kazanmaları için derslerin minimum %70’ine katılım göstermeleri gerekmektedir. Bu koşulu sağlayan katılımcılara İstanbul Bilgi Üniversitesi ve BİLGİ Eğitim tarafından onaylı “Katılım Belgesi” verilecektir.

Tarih: 25 Nisan 2024 –  14 Mayıs 2024

Süre: 3 hafta, 11 saat

Perşembe ve Salı günleri 19:00-21:00 saatleri arasında  

Ücret: 4,500TL (KDV Dahil)

*İstanbul Bilgi Üniversitesi mensuplarına %40 indirim uygulanır.

Eğitim Yeri Çevrimiçi  

Ayrıntılı Bilgi

Kübra Varol

kubra.varol@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 72 34

Kayıt için

bilgiegitim@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 72 34  

25 Nisan 2024 - 14 Mayıs 2024

Çevrimiçi

3 hafta, 11 saat

4.500 TL