Bilgi Eğitim Istanbul Bilgi University
hukuk ing

Hukuk İngilizcesi Sertifika Programı

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Hukuk İngilizcesi Sertifika Programı, hukukçu ve hukukçu adaylarına gerek staj dönemi gerekse kariyerlerinin devamında Hukuk İngilizcesini terminolojik ve pratik olarak kullanabilmelerini sağlayacak dil becerilerini kazandırmaya yönelik bir eğitim programıdır.

Programın müfredatı; hukuk büroları, şirketler ve kurumların hukuk departmanları, uluslararası örgüt ve kuruluşlarda çalışmak isteyen veya kariyer hedeflerini yurt dışında çizen hukukçu adaylarının, hukukun farklı alanlarında İngilizceyi kullanabilme ihtiyacına yanıt vermek amacıyla tasarlanmıştır.

Program; hukukçular ve hukukçu adaylarının mesleki alanlarda sözlü ve yazılı olarak İngilizceyi anlayabilmesi, kullanabilmesi ve hukuki süreçlerini takip edebilmesi için gereken bilgi ve becerileri içerir. Böylelikle, rekabetin giderek arttığı ve yabancı dillere hâkimiyetin bu rekabetin en belirleyici faktörlerinden biri olduğu iş piyasasında, katılımcılara önemli bir avantaj kazandırılması hedeflenmektedir. 

Kimler Katılabilir

Programa, sadece İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile Hukuk yüksek lisans ve doktora programlarının öğrencileri katılabilir.

Kursa katılmak için Avrupa Dil Kriterlerine göre B1 - B2 seviye olan orta/orta üst seviye İngilizce bilgisi gereklidir. Bunun için adaylara kurs öncesi 1 saat sürecek çevrimiçi yazılı bir seviye tespit sınavı yapılarak dil seviyelerinin kurs içeriği için yeterli olup olmadığı tespit edilmektedir.

Eğitimin İçeriği

Programın temel hedefi, katılımcılara hukukun farklı alanlarında çalışma hayatında İngilizceyi kullanmaları için gerekli dört dil becerisini (okuma-yazma-dinleme-konuşma) kazandırmaktır.

Programda, katılımcılara farklı hukuki alanlara ilişkin Hukuk İngilizcesi terminolojisi ve Hukuk İngilizcesi becerileri sunulacaktır. Bu doğrultuda programda ele alınacak konular arasında resmi yazışmalar, sözleşme hukuku, AB ve insan hakları hukuku, ticaret kanunu ve iş hukuku gibi farklı hukuki alanlar bulunmaktadır. Programdaki dersler Hukuk İngilizcesi konusunda tecrübeli bir öğretim görevlisi tarafından verilmektedir.

Derslerde çeşitli hukuki konularda İngilizce dil becerilerini geliştirmeyi amaçlayan yazılı, sözlü, görsel ve işitsel materyaller kullanılır ve katılımcılara uygulamaya yönelik, çalışma hayatında karşılaşabilecekleri durumları konu alan ödevler verilir ve  öğrendiklerini günlük iş ve/veya akademik hayatlarında da kullanmaları teşvik edilir. Ders kitabı, materyaller ve sınav için katılımcılardan ayrıca bir ücret talep edilmez.

Eğitmen

Öğr. Gör. Burak Alan Eröncel        

Sertifika Detayları

Hukuk İngilizcesi Sertifika Programı 10 haftalık 40 saatlik bir eğitimi içerir. Katılımcıların sertifika almaya hak kazanmaları için çevrimiçi derslerin minimum %75’ine kameralarını açarak aktif katılım göstermeleri ve eğitim sırasında verilecek sözlü ve yazılı çalışmaları tamamlamaları gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan katılımcılara eğitim sonunda İstanbul Bilgi Üniversitesi ve BİLGİ Eğitim tarafından onaylı “Eğitim Katılım Sertifikası” verilecektir.  

Tarih: 25 Şubat – 27 Mayıs 2023

Cumartesi günleri 10.00-14.00 saatleri arasında

 * 22 Nisan ve 20 Mayıs 2023 tarihlerinde ders yapılmayacaktır.

* 8 ve 15 Nisan 2023 tarihlerinde Midterm Exams (Ara Sınavlar) nedeniyle ders yapılmayacaktır.

Süre: 10 hafta, 40 Saat

Ücret:  2.625 TL (KDV Dahil)

Seviye Tespit Sınav Tarihi: 22 Şubat 2023 – 18:30  

* Program, en az 25 katılımcıya ulaşılması halinde açılacaktır.  

* Kontenjan 30 kişiyle sınırlıdır.

Eğitim Yeri: Çevrimiçi  

Ayrıntılı Bilgi ve Kayıt 

Kübra Varol

kubra.varol@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 72 34

 

25 Şubat 2023 - 27 Mayıs 2023

Çevrimiçi

10 hafta, 40 saat

2.625 TL