Bilgi Eğitim Istanbul Bilgi University
gl lg

GRUP LİDERLİĞİ (TEMEL DÜZEY) SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Grup Liderliği (Temel Düzey) ve Grup Psikoterapisi (Klinik Düzey) Sertifika Programları gruplarla çalışan kişilerin becerilerini yetkinliklerini geliştirmek amacıyla geliştirilmiştir. Grup Liderliği (Temel Düzey) programı süresince gruplarla çalışmanın temel ilke ve duyarlılıkları, grup dinamikleri ve süreçleri, farklı popülasyon ve bağlamlarla (okul, iş yeri, sivil toplum) çalışma yöntemleri yaşantı ve teori düzeyinde ele alınacaktır. Program oyun temelli yaşayarak öğrenme ilkesi ile tasarlanmıştır.

Grup Liderliği (Temel Düzey) Programını tamamlayan adaylar,

·       Grup oluşturma ve farklı yöntemler ile grup yönetme becerisi edinir.

·       Farklı gelişimsel özellikler ile çalışmayı öğrenir.

·       Eylem tekniklerini gruplar ile çalışırken nasıl kullanabileceklerini öğrenir.

·       Oyun geliştirme ve dışavurumcu teknikler ile çalışmaya ilişkin deneyim edinir.

·       Bir grup programı tasarlama, yönetme ve etkisini izlemeyi öğrenir.

Kimler Katılabilir?

Grup Liderliği (Temel Düzey) Programına çeşitli toplumsal projeler, örgütler, şirketler için eğitimler yürüten eğitmenler, kamu-özel sektörde çalışan öğretmenler ve ruh sağlığı alanında önleyici basamakta çalışan psikolog, psikolojik danışman, doktor, sosyal hizmet uzmanı ve hemşireler öncelikli olmak üzere lisans diplomasına sahip kişiler katılabilir.

Eğitimin İçeriği

Grup Liderliği (Temel Düzey) Programı çevrimiçi ve 4 gün süren yüz yüze çalışmalardan oluşmaktadır. Adaylar çevrimiçi gerçekleşecek Kendini Tanıma Modülüne (6 hafta - 12 kredi), Atölye Çalışmalarına ( 4 hafta- 6 kredi),  Uygulamalı Teorik Derslere (14 hafta - 42 kredi) ve yüz yüze gerçekleşecek maraton gruplara ( 4 gün- 24 Kredi) katılarak 26 hafta süren Temel Düzey Eğitim Modülünü  (84 Kredi) tamamlayacaktır.

Eğitim Modülünü tamamladıktan sonra adayların Uygulama Modülü (24 kredi) kapsamında 8 hafta sürecek bir grubu süpervizyon altında yönetmesi ve bitirme çalışmasını tamamlaması beklenmektedir. Her iki modülü de başarıyla tamamlayan adaylar Grup Liderliği Sertifikası almaya hak kazanacaktır.  

Eğitmenler

Sertifika Programı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı ortaklığı ile yürütülmektedir.

Program koordinatörleri İnanç Sümbüloğlu ve Özden Ş. Üneri’dir. Eğitim kadrosu her konuya özgü olarak uzmanlaşmış eğitimcilerden oluşmaktadır:

·       Antonio Gonzalez (PHD, Psikodramatist)

·       Arşaluys Kayır (Prof. Dr., Psikodramatist)

·       Ayşe Altan (Dr. Klinik Psk., Psikodramatist)

·       Daniela Simmons (PHD, Psikodramatist)

·       Gözde Özer Danış (Dr., Psikodramatist)

·       Hande Karakılıç Üçer (Psikiyatr, Psikodramatist)

·       Hod Orbidi (PHD, Psikodramatist)

·       İnanç Sümbüloğlu (Klinik Psk., Psikodramatist)

·       Johannes Krall (PHD, Psikodramatist)

·       Jutta Fürst (PHD, Psikodramatist)

·       Nalan Özçete (Psikolog, Psikodramatist)

·       Nuno Amarante (PHD, Psikodramatist)

·       Özden Ş. Üneri (Prof. Dr., Psikodramatist)

·       Özlem Ulutaş Akarken (Psikolog, Psikodramatist)

·       Ülgen Okyayüz (Doç. Dr., Psikodramatist)

·       Rebecca Walters (Psikolog, Psikodramatist)

·       Ron Weiner (Sosyodramatist)

Sertifika

Temel Düzey Programını tamamlayan adaylar “İstanbul Bilgi Üniversitesi Grup Liderliği Sertifikası”  almaya hak kazanacaklardır. Programlar yaşantı, uygulama ve kuram merkezli yürütülecektir. Program ağırlıklı olarak çevrimiçi olmak üzere ve yüz yüze buluşmaları da içeren hibrid modelde tasarlanmıştır.

Grup Liderliği (Temel Düzey) Sertifikası için adayların iki dönem süren programı tamamlamaları ve süpervizyonlara katılarak bitirme ödevini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Programın %15’nden fazlasına katılamayan, süpervizyon ve yazılı ödev gerekliliklerini yerine getiremeyen adaylara Katılım Belgesi verilecektir.

Temel Düzey Sertifika Programı’na başvurmak için gerekli belgeler:

  • Özgeçmiş
  • Lisans ve yüksek lisans diploma fotokopileri
  • Niyet mektubu

Niyet mektubunda 1 sayfayı geçmeyecek şekilde adayların programa katılmaya ilişkin motivasyonlarını, grup yönetme deneyimlerini ve-veya grup çalışmaları ile sürdürmek istedikleri çalışmaları paylaşmaları beklenmektedir.

Başvuru belgeleri incelendikten sonra uygun görülen adaylar ile bireysel görüşme yürütülecektir.

Başvuru belgelerinin aynı mail içeriğinde gruppsikoterapilerisertifika@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir:

Tarih: 16 Kasım 2022 – 30 Haziran 2023

Süre: 32 hafta, 108 Saat

(Çarşamba günleri 19:00-22:00. saatleri arasında; süpervizyon çalışmaları, Haziran ayında Çarşamba ve Cuma günleri 19:00-22:00 saatleri arasında)

Ücret: 25.000TL (KDV Dahil)

*İstanbul Bilgi Üniversitesi mensuplarına %20 indirim uygulanır.

*Kamu Personeline %40 indirim uygulanır.

Başvuru: 17 Ekim-7 Kasım 2022                    

Mülakat: 7-10 Kasım 2022

Kontenjan 22 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim Yeri İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü ve Zoom Platformu

Ayrıntılı Bilgi

İnanç Sümbüloğlu

gruppsikoterapilerisertifika@gmail.com

Kayıt için

bilgiegitim@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 72 34

16 Kasım 2022 - 30 Haziran 2023

Hybrid

32 hafta, 108 Saat

25.000 TL