Bilgi Eğitim Istanbul Bilgi University
gl 2

Grup Liderliği (Temel Düzey) Sertifika Programı II

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Grup Liderliği (Temel Düzey) ve Grup Psikoterapisi (Klinik Düzey) Sertifika Programları gruplarla çalışan kişilerin becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla geliştirilmiştir.

Grup Liderliği (Temel Düzey) programı süresince gruplarla çalışmanın temel ilke ve duyarlılıkları, grup dinamikleri ve süreçleri, farklı popülasyon ve bağlamlarla (okul, iş yeri, sivil toplum) çalışma yöntemleri yaşantı ve teori düzeyinde ele alınacaktır. Program oyun temelli yaşayarak öğrenme ilkesi ile tasarlanmıştır.

Grup Liderliği (Temel Düzey) Programını tamamlayan adaylar,

·         Grup oluşturma ve farklı yöntemler ile grup yönetme becerisi edinir.

·         Farklı gelişimsel özellikler ile çalışmayı öğrenir.

·         Eylem tekniklerini gruplar ile çalışırken nasıl kullanabileceklerini öğrenir.

·         Oyun geliştirme ve dışavurumcu teknikler ile çalışmaya ilişkin deneyim edinir.

·         Bir grup programı tasarlama, yönetme ve etkisini izlemeyi öğrenir.

Kimler Katılabilir?

Grup Liderliği (Temel Düzey) Programına çeşitli toplumsal projeler, örgütler, şirketler için eğitimler yürüten eğitmenler, kamu-özel sektörde çalışan öğretmenler ve ruh sağlığı alanında önleyici basamakta çalışan psikolog, psikolojik danışman, doktor, sosyal hizmet uzmanı ve hemşireler öncelikli olmak üzere lisans diplomasına sahip kişiler katılabilir.

Eğitimin İçeriği

Grup Liderliği (Temel Düzey) Programı çevrimiçi ve 4 gün süren yüz yüze çalışmalardan oluşmaktadır. Adaylar çevrimiçi gerçekleşecek Kendini Tanıma Modülüne (8 hafta - 12 kredi), Atölye Çalışmalarına ( 4 hafta- 12 kredi), Uygulamalı Teorik Derslere (13 hafta - 39 kredi) ve yüz yüze gerçekleşecek maraton gruplara ( 4 gün- 24 Kredi) katılarak 31 hafta süren Grup Liderliği Temel Düzey Eğitim Modülünü (87 Kredi) tamamlayacaktır. Eğitim Modülünü tamamladıktan sonra adayların Uygulama Modülü (16 kredi) kapsamında 8 hafta sürecek bir grubu süpervizyon altında yönetmesi ve bitirme çalışmasını tamamlaması beklenmektedir. Her iki modülü de başarıyla tamamlayan adaylar Grup Liderliği Sertifikası almaya hak kazanacaktır.

GRUP LİDERLİĞİ (TEMEL DÜZEY) SERTİFİKA PROGRAMI 2

*Programın yüz yüze maraton grup tarihleri daha sonra adaylarla birlikte belirlenecektir (24 saat).

Eğitmenler

Sertifika Programı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı ortaklığı ile yürütülmektedir.

Program koordinatörleri İnanç Sümbüloğlu ve Özden Ş. Üneri’dir. Eğitim kadrosu her konuya özgü olarak uzmanlaşmış eğitimcilerden oluşmaktadır:

·         Anıl Özge Üstünel (Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü)

·         Barış Tok (Psikolog, Psikodramatist)

·         Filiz Yurtseven (Klinik Psikolog, Psikodramatist)

·         Gözde Özer Danış (Dr., Psikodramatist)

·         İnanç Sümbüloğlu (Klinik Psk., Psikodramatist)

·         Nalan Özçete (Psikolog, Psikodramatist)

·         Necla Kızılçeç (Psikolog Danışman, Sanat Terapisti)

·         Özden Ş. Üneri (Prof. Dr., Psikodramatist)

·         Ülgen Okyayüz (Doç. Dr., Psikodramatist)

·         Zeynep Maçkalı (Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık Merkezi Psikolojik Danışmanlık Merkezi Müdürü)

Sertifika

Temel Düzey Programını tamamlayan adaylar “İstanbul Bilgi Üniversitesi Grup Liderliği Sertifikası”  almaya hak kazanacaklardır. Programlar yaşantı, uygulama ve kuram merkezli yürütülecektir. Program ağırlıklı olarak çevrimiçi olmak üzere ve yüz yüze buluşmaları da içeren hibrid modelde tasarlanmıştır.

Grup Liderliği (Temel Düzey) Sertifikası için adayların iki dönem süren programı tamamlamaları ve süpervizyonlara katılarak bitirme ödevini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Programın %15’nden fazlasına katılamayan, süpervizyon ve yazılı ödev gerekliliklerini yerine getiremeyen adaylara Katılım Belgesi verilecektir.

Tarih: 1 Kasım 2023 – 26 Haziran 2024

Süre: 31 hafta, 103 Saat (Çarşamba günleri 19:00-22:00. saatleri arasında)

Ücret: 41.500TL (KDV Dahil)

*İstanbul Bilgi Üniversitesi mensuplarına %20 indirim uygulanır.

*Kamu Personeline %40 indirim uygulanır.

Başvuru: 20-31 Ekim 2023                  

Mülakat: 20-30 Ekim 202

Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim Yeri İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü ve Zoom Platformu  

Ayrıntılı Bilgi

İnanç Sümbüloğlu

gruppsikoterapilerisertifika@gmail.com

Kayıt için

bilgiegitim@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 72 34    

01 Kasım 2023 - 26 Haziran 2024

Hybrid

31 hafta, 103 saat

41.500 TL