Bilgi Eğitim Istanbul Bilgi University
etkinlik yönetimi

Etkinlik Yönetimi Sertifika Programı

Eğitimin kapsamı ve hedefi

Geleceğin yöneticileri için, kariyer edinme ve profesyonel yaşamlarında ilerleme yolunda önemli bir engel oluşturan teorik bilgi ile uygulamaya yönelik kazanımlar arasında boşluğu doldurmaya yönelik bir programdır. Bireyin iş yaşamında multi-disipliner ve/veya inter-disipliner yöntemleri kavramasını hedefler. Proje yönetimi konularında başarılı olmanın ön koşuludur.

Kimler katılmalı?

Profesyonel yaşamda kendi tarzını ortaya koymak ve iz bırakmak isteyen, bu yolda yeni deneyimler edinmekten kaçınmayan, riski göz alabilen, beyaz yakalı olmanın markalar ile donatılan bir bireyden öte olduğunu fark eden ve kendisinin bir marka olma potansiyeli taşıdığını düşünen profesyoneller.

·      Bu tercihleri yapıp bu anlayışı benimseyerek çalışanlar, ilerlemek ve yetkinleşmek isteyenler

·      Orta seviye yöneticiler, koordinatörler, iş süreçleri alanında çalışanlar

·      Halkla İlişkiler, reklam, tanıtım, dijital dünya ve etkinlik tasarımı alanlarında çalışanlar

·      Yeni bir uzmanlık edinmek isteyenler, yeniden başlamaya hazır olanlar  

Eğitimin içeriği:

1.  Bölüm

Programın tanıtımı, kaynakça paylaşımı,

Etkinlik Yönetimi nedir?

Etkinlik Yönetimi anlayışının dünü, bugünü ve yarını

2.  Bölüm

Pazarlama iletişimine genel bakış

ATL ve BTL ayrımı, değişimi yakalamanın önemi

Markalar dünyası ve dinamikleri

3.  Bölüm

Etkinlik nedir?

Etkinlik ve Etkin Yönetimi’nin arka planı; EMBOK

Yönetim metodolojisi; inhouse, out source ve hibrit

4.  Bölüm

Etkinlik planlama konusuna rasyonel yaklaşımlar;

PAINT, SMART, DRIVE, SWOT, 5N1K

İlk yol haritası: brief ve debrief

5.  Bölüm

Etkinliklerin sınıflandırılması

Kitle veya katılımcı analizi ve prototipleri

Zaman-Mekan ilişkisi ve dengesi

6.  Bölüm

Bir etkinliğin yaşam döngüsü insana benzer:

Doğuş (veri madenciliği, etkinlik öncesi, planlama)

Yaşam (bilgi akışı, etkinlik sırası, operasyonlar)

Son (bilgilerin konsolide edilmesi, tasnif ve raporlama)

7.  Bölüm

Satın alma süreçleri

Sözleşmeler

Yasalar

Yazılı olmayan kurallar; örf ve adetler

8.  Bölüm

Bütçe planlama; gelir ve gider dengesi

Bütçe yönetimi; gider denetimi

Bütçe çözümleri; gelir çözümleri

9.  Bölüm

Risk analizi ve önlem almanın önemi | Kriz yönetimi ve krizin maliyeti

3R ile kurumsal iletişim planı ve media yönetimi

Kurumsal sözcü ve sözcülük kültürü

10.   Bölüm

Etkinliklerde İK matrisi

Görev tanımları, iş bölümü ve sorumluluklar

Yönetim hiyerarşisi

11.   Bölüm

İletişim yönetimi; dijital dünyanın araçları

Mesajların planlanması ve tasarımları

İletişim kanallarının belirlenmesi ve aktif kullanımı

12.   Bölüm

Paydaşlar ile ilişkiler

Paydaş beklentileri ve yönetimi

Paydaşlar arası iletişimin önemi

13.   Bölüm

Kalite Yönetimi

Sürdürülebilirlik

ROO ve ROI  

Eğitmen:

Hakan Türkkuşu  

Sertifika

BİLGİ Eğitim Etkinlik Yönetimi Sertifika Programı’na kayıt yaptıran katılımcıların sertifika almaya hak kazanmaları için derslerin minimum %.75’ine katılım göstermeleri gerekmektedir. Bu koşulu sağlayan katılımcılara İstanbul Bilgi Üniversitesi ve BİLGİ Eğitim tarafından onaylı “Eğitim Sertifikası” verilecektir.

Tarih: 31 Ekim – 19 Aralık 2023

Süre: 8 hafta, 45 saat

Salı günleri 19:00-22:00 saatleri arasında Cumartesi günleri 10:00-13:300 saatleri arasında

Ücret: 5.400 TL* (KDV Dahil)

* Bu fiyat erken kayıt kapsamında 6 Ekim 2023 tarihine kadar kayıt yaptıranlar bakımından geçerli olup, 6 Ekim 2023 ve sonrasında kayıt yaptıranlar için fiyat 7.200 TL’dir. Programın açılabilmesi için minimum 8 kişinin katılımı gereklidir.  

Eğitim yeri: Çevrimiçi

Ayrıntılı bilgi ve kayıt:

Kübra Varol

kubra.varol@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 72 34 

31 Ekim 2023 - 19 Aralık 2023

Çevrimiçi

8 hafta, 45 saat

7.200 TL