Bilgi Eğitim Istanbul Bilgi University
dönüşüm liderlik

Dönüşüm Kapasitesine Liderlik Sertifika Programı

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Günümüzde karşılaştığımız sorunlar alışık olduğumuz, kendini tekrarlayan, mevcut çözümlerin her zaman işe yarayacağı şekilde karşımıza çıkmıyor. Bilakis, başa çıkmak durumunda olduğumuz zorluklar oldukça karmaşık, çok katmanlı ve boyutlu, ilişkisel ve devinim içindeler. Bu da sorunlara farklı bakış açılarından bakabilmeyi, hızlı ve etkili bir öğrenme sürecini, farklı paydaşları bir bütün içinde etkileyebilmeyi, yani gelişim için hızlı bir uyumlanma sürecini ve uygun yerde esneklik gösterebilme becerisini gerektiriyor.

Bu sürece liderlik etmenin en temel özelliği bu hızlı uyum için gereken ve aslında her birimizde mevcut olan kapasiteyi harekete geçirmek, belirsizlik ve karmaşayı tükenmeden yönetebilmek.

Bu program, dönüşüm ve gelişim için gereken kapasiteyi harekete geçiren, Ronald Heifetz Alexander Grashow ve Marty Linsky’nin geliştirdiği “Adaptive Leadership” kuramından yola çıkıyor ve bu kuramı “Resilience Dynamic” yaklaşımı ile bütünleştirerek söz konusu öğretiyi önce lider kimliğimiz için kendimiz, sonra ekibimiz ve kurumumuz için nasıl uyarlayabileceğimizi keşfediyor.  Bulunduğumuz yer ile ulaşmak istediğimiz nokta arasındaki farkı kapatmak için nasıl bir dönüşüm veya gelişim gerektiğini, bu süreç için gereken yılmazlığımızı nasıl besleyebileceğimizi tanımlıyor.

Kimler Katılabilir

Kendindeki lider potansiyelini açığa çıkarmak isteyen, etrafında olan bitene duyarlı olan, belirli bir konuya kendini yöneltmeye ve fark yaratmaya istekli birey ve/veya yöneticiler.  

Eğitimin İçeriği:  

Bu program katılımcılara liderlik kavramını daha bütünsel, bilinçli ve ortak-akıl, birlikte-yaratım perspektifinden yola çıkarak keşfetmeye yönlendirmeyi amaçlar. Bir başka ifadeyle liderlik kavramını geniş bir ekosistemin parçası olarak, bütünün içinde yer alan unsurlarla olan etkileşimini ve sistemin kendi içindeki ilişki örüntülerini dikkate alacak şekilde ele alır. Birey, sistem ya da organizasyonların sürdürülebilir olabilmeleri için gereken dönüşüm kapasitesini tanımlayıp içsel kaynaklarını bu doğrultuda harekete geçirmenin esaslarını araştırır. Ele alınacak temel başlıklar:

•      Sonuç alabilme becerisi olarak liderlik

•      Sistemsel yaklaşım ve düşünme (Systems Thinking)

•      Dönüşüm ve gelişim için uyumlandıran lider bakış açısı (Adaptive Leadership) temel adımları: Sistemi tanımak, sistemi harekete geçirmek, kendini sistem içinde anlamak ve amacına odaklanmak

•      Teknik sorunlar ile “Dönüşüme Ayak bağı olan zorluklar” arasındaki farkları anlamak

•      Lider olarak kimliğimi değerlerim etrafında tanımlamak

•      Geleceği ortak akıl ile birlikte inşa edebilmek

•      Yılmazlık/esenlik kaynaklarımıza bakmak (Resilience Dynamic uygulamaları)

•      Heves ettiğimiz liderlik için gelişim planlarımız

Eğitmenler:

Ayşe Buyçe Tarhan (Dönüşüm ve Gelişim Danışmanı, Koç ve Eğitmen (PCC, EIA, ESIA, Resilience Coach®, Coach Supervisor)

•Kendini, bireysel potansiyelin enginliğine ve araştırılması gerektiğine inanan bir eğitmen, danısman ve koç  olarak tanımlayan Ayşe Buyçe Tarhan, kurumsal, liderlik ve yetenek gelişim  ve yönetimi başta olmak üzere yirmi beş yıla yayılan bir deneyime sahiptir. Bunun 10 yıla yakın kısmı danışmanlık  geri kalanı ise çok uluslu firmalarda üst düzey yöneticilik yaparak elde etmiştir.  Son dönemlerde tecrübeleri arasına yarı zamanlı olarak ODTÜ İşletme Bölümü öğretim görevliliğini katmıştır ve Bilgi Üniversitesi dahil farklı üniversitelerde eğitim programlarında görev almaktadır.

•«Olabilecek en iyi versiyonumuzu keşfetmek hem hakkımız hem de varoluşsal bir sorumluluğumuz diye düşünürüm» diyen Buyçe kültürel, kurumsal ve bireysel dönüşüm, değerlerle uyumlanma, liderlik ve yetenek gelişimi, esenlik ve duygusal dayanıklılık (resilience &wellbeing) alanlarında çok çeşitli içerikte programlar tasarlama ve sunmakta deneyim sahibidir.

•Telekom, IT, Danışmanlık ve Bankacılık sektör deneyimlerinde üstlendiği roller ile her kademe yönetici ve çalışan ile çalışabilme yetkinliğine ve güvenine sahiptir.  Uygulamalarında değer odaklı yönetim (values congruence), ilişkisel koçluk, gelişim için uyumlandıran liderlik (adaptive Leadership), sistemsel düşünce (systems thinking), dinamik yılmazlık (dynamic resilience) gibi kuramlardan etkilenmiştir ve  birçok farklı liderlik ve kurumsal gelişim modelleri hakkında bilgi sahibidir.

•Bir dönem Açık Radyo’da «Boşta Gezer» isimli programın sunan Buyçe, yazmaya, anlatmaya ve meraklı olmaya ilgilidir. ODTÜ’den Çevre Mühendisliği Lisans ve İşletme Yüksek Lisans- MBA diplomalarına sahiptir. Koçluk eğitimlerini Adler Koçluk Akademisi ve Academy of Executive Coaching kurumları üzerinden tamamlamıştır. Ashridge-Hult International School tarafından verilen  Koçluk ve Danışmanlıkta Süpervizörlük diplomasını almıştır. Bunların yanı sıra, Transaksiyonel Analiz, Esnek Yılmazlık – Resilience Koçluğu , Değerler  Envanteri, Harrison Envanteri uygulamalarında sertifikaları vardır.

•Önceki kurumsal deneyimleri arasında HSBC, Microsoft-MEA, DDI Danışmanlık, Nokia Networks, Dünya Bankası, Sabancı Telekom öne çıkanlardır. Türkiye dışında İngiltere, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, Kazakistan ve Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde tecrübeleri vardır.  Buyçe, çalışmalarını İstanbul ve Londra merkezlerinden, Türkçe ve İngilizce olarak sunabilmektedir.

Sertifika

BİLGİ Eğitim’in düzenlediği Dönüşüm Kapasitesine Liderlik Sertifika Programı’na kayıt yaptıran katılımcıların sertifika almaya hak kazanmaları için derslerin en az % 80’ine katılım göstermeleri gerekmektedir. İnteraktif olarak gerçekleşecek oturumlarda katılımcıların kameraları açık şekilde aktif olarak eğitime katılmaları beklenmektedir. Eğitimin son günü her katılımcının eğitmene öncesinde bildirilen konu özelinde 5 dakikalık bir sunum yapmaları beklenmektedir. Bu koşulu sağlayan katılımcılara İstanbul Bilgi Üniversitesi ve BİLGİ Eğitim tarafından onaylı “Başarı Sertifikası” verilecektir.

Tarih: 13 – 30 Mart 2024  

Süre: 3 hafta, 18 saat

Çarşamba günleri 19.00-22.00 Cumartesi günleri 10.00-13.00 saatleri arasında  

Ücret: 13.500 TL (KDV dahil)

*İstanbul Bilgi Üniversitesi mensuplarına %20 indirim uygulanır.

Eğitim Yeri Çevrimiçi  

Ayrıntılı Bilgi

Kübra Varol

kubra.varol@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 72 34

Kayıt için

bilgiegitim@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 72 34

13 Mart 2024 - 30 Mart 2024

Çevrimiçi

3 hafta, 18 saat

13.500 TL