Bilgi Eğitim Istanbul Bilgi University
toplumsal cinsiyet

Dış Ticarette Yeni Yaklaşımlar: Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda yeniden şekillenen dış ticaret kuralları kapsayıcı ve kural bazlı ticaretin regülasyonunda son dönemdeki en önemli tartışma başlıkları arasında yer almaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve insana yakışır iş sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin iki önemli başlığı olup kapsayıcı dış ticaret, sürdürülebilir kalkınma amaçları ile dış ticaret arasındaki bağları kurmaktadır. Dış ticaretin yeni gereklilikler ışığında şekillendiği günümüzde ticaretin regülasyonunda yeni bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Çalışma hayatında insana yakışır çalışma koşullarının ve cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında en temel hukuki araç ulusal iş mevzuatları iken günümüzde serbest ticaret anlaşmalarının bu alanda giderek önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Öte yandan AB Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere, iklim değişikliği ve çevresel politikaların uluslararası ticarete yansımaları da yine bu dönemde karşılaştığımız sürdürülebilirlik tartışmalarında öne çıkmaktadır. Önümüzdeki dönemde dış ticarete esaslı yön verecek bu yeni başlıklar çerçevesinde tasarlanan BİLGİ Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ekseninde Dış Ticarette Yeni Yaklaşımlar: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı zengin içeriğiyle katılımcılara kapsayıcı dış ticaret, toplumsal cinsiyet, uluslararası ticaret anlaşmaları ve Dünya Ticaret Örgütü denetim mekanizmaları konularında yeni bakış açıları kazandırmayı hedeflemektedir.  

Kimler Katılabilir

Kadının güçlendiği kapsayıcı bir dış ticaret rejimi sürdürülebilir bir üretim ve toplumsal ilişkiler bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Bu programa, uluslararası ticaret alanında çalışan araştırmacı ve profesyoneller, dış ticaretin yeni kapsamı konusunda bilgi edinmek isteyen ve örgütsel düzeyde bunu hayata geçirmek isteyen, dış ticaretle insana yakışır iş, toplumsal cinsiyet eşitliği arasındaki ilişkileri merak eden, Dünya Ticaret Örgütü denetim mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes katılabilir.  

Eğitimin İçeriği:

·      Kapsayıcı Uluslararası Ticaret: Ekonomik ve Toplumsal Boyutlar

·      Dış Ticaret Regülasyonunun Temel İlkeleri “DTÖ+” Konuları (İklim Değişikliği, Yeşil Dönüşüm ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) ve Uluslararası Ticaretin Regülasyonuna Etkileri

·      “DTÖ+” konuları ve Serbest Ticaret Anlaşmalarındaki Anlaşmazlıkların Halli/Tahkim Sistemi

·      Emek Piyasası Dinamikleri: İstihdam, İnsana Yakışır İş ve Toplumsal Cinsiyet

·      Türkiye’nin İhracata Yönelik Programlarında Kadının Güçlendirilmesi

·       Örgüt Bağlamında Kadın ve Liderlik: Engeller ve Fırsatlar

·       Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

·       İş Hukukundaki Kadını Koruyucu Düzenlemeler  

Eğitmenler:

·       Özge Akkız, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Dairesi Başkanı

·       Dr. Öğretim Üyesi Pınar ARTIRAN İstanbul Bilgi Üniversitesi DTÖ Kürsüsü Başkanı, Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

·       Prof. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

·       Dr. Öğretim Üyesi Faruk Ziya FIRAT, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi

·       Doç. Dr. Emel Memiş, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

·       Dr. Öğretim Üyesi Cemil Ozan SOYDEMİR, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi

·       Doç. Dr. Yelda YÜCEL, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi  

Sertifika

Bu programa kayıt yaptıran katılımcıların sertifika almaya hak kazanmaları için derslerin minimum %70’ine katılım göstermeleri gerekmektedir. Bu koşulu sağlayan katılımcılara İstanbul Bilgi Üniversitesi ve BİLGİ Eğitim tarafından onaylı “Eğitim Sertifikası” verilecektir.

Tarih:

2 Aralık 2021 – 25 Aralık 2021

Süre:

4 hafta, 25 Saat

Perşembe günleri 19.00-22.00 saatleri arasında

Cumartesi günleri 10.00-13.00 saatleri arasında

*Ders günlerinde değişiklik olabilir, program başladıktan sonra katılımcılara ayrıca bilgi verilecektir.  

Ücret: 2.650 TL (KDV Dahil)

*İstanbul Bilgi Üniversitesi mensuplarına %40 indirim uygulanır.

Eğitim Yeri

Çevrimiçi  

Ayrıntılı Bilgi

Kübra Varol

kubra.varol@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 72 34

Kayıt için

bilgiegitim@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 72 34

02 Aralık 2021 - 25 Aralık 2021

Çevrimiçi

4 hafta, 25 saat

2.650 TL