Bilgi Eğitim Istanbul Bilgi University
dijital piyasalar

Dijital Piyasalarda Rekabet Hukuku ve Regülasyon Sertifika Programı

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Bu sertifika programı, dijital piyasalar ve özellikle platformların yol açtığı ekonomik yoğunlaşma sorunu ile bu sorunun, rekabet politikası ve hukukunda yarattığı tartışmaları ve buna ilişkin yeni yaklaşımları konu edinmektedir.  

Özellikle son on yıl içerisinde internet tabanlı dijital ekonomi, esaslı şekilde yoğunlaşma eğilimi göstermiş ve bu durum, internet ekonomisinin rekabeti ve inovasyonu arttıracağına dair 2000’li yılların başında kabul gören görüşlerin hızla terk edilmesine neden olmuştur. Bugün dijital ekonomilerin, yapısal özelliklerinden ötürü yoğunlaşma sorununa neden olacağı fikri yaygın şekilde kabul edilmekte ve Rekabet Kurumu dahil neredeyse tüm rekabet otoriteleri bu sektörü konu alan araştırma ve idari soruşturmalar yürütmektedir. Tüm bu faaliyetler, rekabet hukuku kurallarının ve incelemelerinin bu sektörler açısından yeterli olup olmadığı tartışmasını beraberinde getirmiş hatta dijital ekonomilerin ayrı bir düzenlemeye (=ekonomik regülasyon) tabi olması gerektiği düşüncesi dillendirilmeye başlamıştır.  

Bu programda dijital piyasaların (=platformların) iktisadi özelliklerinden hareketle, bu piyasalarda rekabet hukuku kurallarının nasıl ve ne şekilde uygulandığı, bu uygulamanın rekabet hukuku perspektifinden etkili olup olmadığı ve rekabet hukuku kurallarının etkin bir şekilde tatbik edilebilmesi için ayrı ve farklı bir hukuki enstrüman/enstrümanlara ihtiyaç duyulup duyulmadığı konuları üzerinde durulacaktır. Gelinen noktada Türk yasa koyucusu, konuyu düzenlemek amacıyla iki ayrı düzenleme hazırladığı ve bunlardan birisi de yürürlüğe girdiği için, program kapsamında bu düzenlemeler de incelenecektir.  

Programın esas amacı, temel rekabet hukuku bilgisine sahip katılımcılara, dijital piyasaların iktisadi özelliklerini, bunun rekabet politikası açısından neden olduğu sorunları ve bu sorunlar çerçevesinde rekabet hukuku müdahalesinin sınırları ile ilgili tartışmaları ve bunlara ilişkin temel çözüm önerilerini aktarmaktır. Ayrıca bu amaç dahilinde, rekabet hukukunun etkinliğinin tartışmaya açılması da hedeflenen diğer bir husustur. Böylelikle programa katılım sağlayacak katılımcıların, temel rekabet hukuku bilgileri ile dijital piyasalar özelinde karşı karşıya kalacakları hukuki ve iktisadi sorunlar hakkında fikir sahibi olarak, yorum yapabilmeleri öngörülmektedir.   

Kimler Katılabilir:

Temel rekabet hukuku bilgisine sahip öğrenci, avukat, akademisyen veya profesyonel herkes programa katılabilir.  

Eğitimin İçeriği:

  • Dijital Piyasaların Düzenlenmesine Giriş:

12 Aralık Salı (19:00-21:00)

o   Temel Kavramlar: Platformların Genel Yapısı ve Türleri (1 saat)

Prof. Dr. Kerem Cem Sanlı ve Dr. Cihan Doğan

o   Dijital Platformların İktisadi Özellikleri ve Rekabet Hukukuna Yansımaları: Düzenleme İhtiyacı ve Pazar Gücü Tartışmaları (1 saat)

Dr. Murat Çetinkaya ve Ali Ilıcak  

  • Dijital Piyasalar ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar:

14 Aralık Perşembe (19:00-21:00)

o   İnternet Satış Kısıtlamaları Özelinde Dijital Platformlar ve Dikey Sınırlamalar (1 saat)

Gökşin Kekevi

o   VBER ve 2002/2 Sayılı Tebliğ Işığında Dijital Platformlar ve Dikey Sınırlamalar (1 saat)

Av. Zeynep Ortaç  

  • Dijital Piyasalar ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar:

16 Aralık Cumartesi (10:30-12:30):

o   Rekabet Hukuku ve İktisadı Bağlamında Markaya Reklam Vermeme Anlaşmaları ve Markaya İlişkin Diğer Sınırlamalar (1 saat)

Doç. Dr. Kadir Baş

o   Rekabet Hukuku ve İktisadı Bağlamında Algoritmalar (1 saat)

Av. Burcu Can  

  • Dijital Piyasalar ve Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması:

17 Aralık Pazar (10:30-12:30):

o   Platformlara Yönelik Rekabet Hukuku Müdahalesinde 4054 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinin Rolü: Bağlama ve Kendini Önceleme (1 saat) Dr. Alptekin Köksal ve Av. Hilal Özçelik

o   Platformlara Yönelik Rekabet Hukuku Müdahalesinde 4054 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinin Rolü: Copycatting, Birlikte İşlerlik ve Veri Taşımanın Reddi (1 saat)

Dr. Cihan Doğan ve Av. Barış Yüksel  

  • Dijital Piyasaların Düzenlenmesi: Mukayeseli Hukuktaki Yaklaşımlar

19 Aralık Salı (19:00-21:00)

o   Rekabet Kurumunun Dijital Piyasalara Yönelik Hazırladığı Raporlar: Reklamcılık ve Pazaryeri Sektör Raporları

Zeynep Şengören Özcan

o   Dijital Piyasaların Düzenlenmesinde Avrupa Birliği ve Diğer Mukayeseli Hukuk Yaklaşımları (1 saat)

Av. Selçukhan Ünekbaş  

  • Dijital Piyasaların Düzenlenmesi: Türk Hukukundaki Gelişmeler

21 Aralık Perşembe (19:00-21:00)

o   E-ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun: Regülasyon Yöntemi, Şeffaflık Kuralları, Yasaklamalar (1 saat)

Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya

o   E-ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun: Tekelleşmeye Yönelik Düzenlemeler (1 saat)

Prof. Dr. Kerem Cem Sanlı ve Dr. Cihan Doğan  

  • Dijital Piyasaların Düzenlenmesi: Türk Hukukundaki Gelişmeler

23 Aralık Cumartesi (11:00-13:00)

o   4054 Sayılı Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenleme Taslağı: Ne Getiriyor? Genel Bakış, Kapsam ve Bağlama ve Ayrımcılık   Bilgi Asimetrisi Temelli Düzenlemeler (1 saat)

Can Sarıçiçek

o   4054 Sayılı Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenleme Taslağı: Öncül Yasaklar Neler? Veri, Birlikte İşlerlik ve Münhasırlık Temelli Düzenlemeler (1 saat)

Dr. Erman Ekingen ve Av. Orhan Ünal  

  • Dijital Piyasaların Düzenlenmesi: Tartışmalar

24 Aralık Pazar (10:30-12:30)

o   4054 Sayılı Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenleme Taslağındaki Yeni Usul ve Yaptırımlar (1 saat)

Av. Hakan Özgökçen

o   Dijital Piyasalar ve Düzenlenen Diğer Piyasalar: Fintek Piyasası

Av. Gökhan Uğur Bağcı ve Recep Gündüz  

Eğitmenler:

Prof. Dr. Kerem Cem Sanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Dr. Cihan Doğan (CD Hukuk Bürosu)

Dr. Murat Çetinkaya (ICR Economics Akademik Danışmanı)

Ali Ilıcak (ICR Economics Yönetici Ortağı)

Gökşin Kekevi (Özay Hukuk Bürosu)

Av. Zeynep Ortaç (De Brauw Blackstone Westbroek)

Doç. Dr. Kadir Baş (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Av. Burcu Can (Kia Europe GmbH, Uyum ve Regülasyon Yöneticisi)

Dr. Alptekin Köksal (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Av. Hilal Özçelik Güldeste (Trendyol Rekabet Hukuku Uyum Müdürü)

Av. Barış Yüksel (Balcıoğlu Selçuk Ardıyok Keki Avukatlık Ortaklığı)

Zeynep Şengören Özcan (Balcıoğlu Selçuk Ardıyok Keki Avukatlık Ortaklığı)

Selçukhan Ünekbaş (Avrupa Üniversitesi Enstitüsü, Doktora Öğrencisi)

Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Av. Can Sarıçiçek

Dr. Erman Ekingen (Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Av. Orhan Ünal (Aslan Hukuk Bürosu)

Av. Hakan Özgökçen (Esin Avukatlık Ortaklığı)

Av. Gökhan Uğur Bağcı (B+B Hukuk Bürosu)

Recep Gündüz (Papara)  

Sertifika

Sertifika programına kayıt yaptırarak düzenli katılım gösteren kişilere dijital katılım sertifikası verilmektedir. Program sonunda (dijital) katılım sertifikası verileceği için 8 modülün en az 6’sına katılım sağlanması gerekmektedir. Aksi halde katılımcı sertifika almaya hak kazanamayacaktır.  

Tarih ve Süre:

Programdaki modüller her hafta salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri yapılacaktır.

Salı ve perşembe günleri dersler 19.00’da başlayacak 21.00’de sona erecektir.

Cumartesi ve pazar günleri dersler ise 10.30’da başlayacak 12.30’da sona erecektir.

Toplamda 16 saatten oluşan 8 modül, 2 haftalık bir zaman içerisinde çevrim içi olarak işlenecektir. Program 12 Aralık 2023 tarihinde başlayacaktır.  

Ücret: Programa kayıt ücreti KDV dahil 12.000 TL'dir (*).  

(*) Bu ücret 30 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olan %20 erken kayıt indirimi kapsamında uygulanacaktır. Erken kayıt dönemi sona erdikten sonra ise katılım ücreti KDV dahil 15.000 TL’dir. Erken kayıt dönemi sona erdikten sonra, stajyer avukatlara ve İstanbul Bilgi Üniversitesi mezun ve öğrencilerine %10 indirim uygulanacaktır. Bahsi geçen indirimlerden hiçbiri başka bir indirimle birleşmemektedir.  

Eğitim Yeri: Çevrimiçi  

Ayrıntılı Bilgi:

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi için https://rhm.bilgi.edu.tr/tr/sayfalar/dijital-piyasalarda-rekabet-hukuku-regulasyon-ii/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Deniz Tanlı

deniz.tanli@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 77 47  

Kayıt İçin:

Programa kayıt için öncelikle başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Başvuru formuna

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLEbPfuc1dLe1s6HC3l_g35bblCYF9zlmWB8Mg397PM6Ho_Q/viewform

adresinden erişebilirsiniz.    

12 Aralık 2023 - 24 Aralık 2023

Çevrimiçi

2 hafta, 16 saat

12.000 TL