Bilgi Eğitim Istanbul Bilgi University
med arb

Arabuluculuk - Tahkim (MED-ARB) Uygulamalı Sertifikalı Eğitim Programı

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) Uygulamalı ve Sertifikalı Eğitim Programı, arabuluculuk, tahkim ve bu yöntemlerin karma şekilde uygulanması hakkında katılımcılarını geliştirmeyi hedefleyen, ticari uyuşmazlıkların etkin ve sürdürülebilir çözümünde başarılı olmaları için gerekli olacak bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlayacak bir eğitim programıdır. Programımız, uygulamadaki ihtiyaçlar gözetilerek hazırlanmış, içerik buna göre geliştirilmiştir. Programda, ticari uyuşmazlıkların arabuluculuk ve tahkim yoluyla çözümü değerlendirilecek, med-arb klozlarının yazımı ve geçerliliğinde karşılaşılan sorunlar ele alınacak, med-arb sürecinin yürütülmesi ile bu süreçte karşılaşılabilecek potansiyel sorunlar incelenecek ve bunların katılımcılarla birlikte değerlendirileceği bir uygulama çalışması yapılacaktır.  

Kimler Katılabilir

Programa arabulucuların, avukatların, hakemlik yapanların ve hukuk öğrencilerinin (lisans 4. sınıf, yüksek lisans ve doktora) katılması önerilir.  

Eğitimin İçeriği:  

Programımızdaki dersler, konusunda tecrübeli öğretim görevlileri ve arabulucular tarafından verilir. Derslerdeki hedef, katılımcıların ticari uyuşmazlıkların çözümünde uygun yöntemi belirleyebilmek, farklı yöntemlerin karma kullanım şekillerini değerlendirebilmek ve bunlara ilişkin süreçleri yönetebilmek için ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri geliştirmektir. Böylelikle ticari uyuşmazlıkların etkin ve sürdürülebilir çözümlenmesinde katılımcıların uzmanlaşması, farklı yöntemler arasında ihtiyaç duyulacak geçişleri sağlayabilecek yetkinliğe kavuşmaları amaçlanır.  

Eğitmenler:

* Dr. Candan Yasan Tepetaş, LL.M. - Istabul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

* Av. Arb. Ferda Paksoy - ADR Arabuluculuk Merkezi

* Ar. Gör. Zeynep Ülkü Kahveci, LL.M. (Harvard) - Istanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

Sertifika

Bu programa kayıt yaptıran katılımcıların sertifika almaya hak kazanmaları için derslerin minimum %75’ine katılım göstermeleri gerekmektedir. Bu koşulu sağlayan katılımcılara İstanbul Bilgi Üniversitesi ve BİLGİ Eğitim tarafından onaylı “Eğitim Sertifikası” verilecektir.

Tarih:

13-14-15 Nisan 2022 

Süre:

3 gün, 12 Saat

Çarşamba, Perşembe ve Cuma 13.00-17.00 arasında 

Ücret:

1.100 TL (KDV Dahil)

*İstanbul Bilgi Üniversitesi mensuplarına %20 indirim uygulanır.

Eğitim Yeri:

Çevrimiçi

Ayrıntılı Bilgi

Kübra Varol

kubra.varol@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 72 34

Kayıt için

bilgiegitim@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 72 34

13 Nisan 2022 - 15 Nisan 2022

Çevrimiçi

3 gün, 12 saat

1.100 TL