Bilgi Eğitim Istanbul Bilgi University
yeşil

Yeşil Mutabakatın İklim Hedefleri ve Türkiye Ekonomisine Etkileri Sertifika Programı

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Avrupa Birliği (AB), 2050 yılına kadar dünyanın ilk karbon nötr kıtası olmayı hedefliyor. AB’nin bu hedefi, AB bünyesinde ve ticaret ilişkisi içinde olduğu tüm ülkelerde yapısal bir değişimi ve ekonomide yeşil dönüşümü gerekli kılıyor. Bu eğitim, AB’nin 2019 yılında açıkladığı Yeşil Mutabakat’a dair bilgi vermeyi, mutabakatın hedeflerini iklim değişikliği ile mücadele kapsamında incelemeyi, iş dünyasıyla bu hedeflerin yansımalarını paylaşmayı ve iş dünyasının bu yansımalara karşı belirlemesi gereken yol haritasını genel anlamda tartışmayı amaçlıyor.

AB’nin kendi sınırları içinde sıfır karbon ekonomisine geçerken karşısına çıkacak en büyük risklerden biri karbon kaçağı olacaktır. AB sınırda karbon düzenleme mekanizması ile bu sorunun önüne geçmeyi planlamaktadır. Bu nedenle, AB ile ticaret ilişkisi olan ülkelerin bu ticareti sürdürülebilir kılmaları için kendi ülkelerinde de düşük veya sıfır karbon ekonomisine geçişleri çeşitli karbon fiyatlandırma politikaları ile mümkündür. Bu fiyatlandırma politikaları ve bunların ekonomi üzerindeki etkileri de eğitimin esas olarak ele aldığı konulardan biridir. Karbon fiyatlandırmasından elde edilen gelir, yeşil ekonominin önemli finansman kaynaklarından biri olacaktır. Yeşil Mutabakat’ın gereklerinden biri olan karbon fiyatlandırma politikalarının özellikle Emisyon Ticaret Sistemi’nin uygulanabilmesi için sera gazı envanterinin çıkarılması, raporlanması ve doğrulanmasını içeren süreç de iş dünyası için önem taşımaktadır. Bu eğitim, bu konuda da katılımcılara bilgi aktarmayı amaçlamaktadır.

Kimler Katılabilir

İş dünyası temsilcileri, ihracatçılar, KOBİ ve Organize Sanayi Bölgeleri temsilcileri, bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen mezunlar bu eğitime katılabilirler.  

Eğitimin İçeriği

  MODÜL 1  (3 saat)

o   Yeşil Mutabakata Giriş

Eğitmen: Sibel Sezer, İklim Akademisi

Süre: 30 Dakika

o   Yeşil Mutabakatın İklim Değişikliği Vurgusu ve Yol Haritası

Eğitmen: Prof. Dr.  Ayşe Uyduranoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Süre: 1 Saat

o   Yeşil Mutabakat ve Türkiye’deki İş Dünyası: Reel Sektör ve Finans Sektörüne Yansımaları

Eğitmen:  Gediz Kaya, İklim Akademisi

Süre: 1.5 Saat  

MODÜL 2 (2.5 saat)

o   Sınırda Karbon Fiyatlandırmasına Teorik Bir Giriş

Eğitmen: Prof. Dr. Ayşe Uyduranoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Süre: 1 Saat

o   İzleme, Raporlama ve Doğrulama

Eğitmen: Doç. Dr. Pınar Gedikkaya (Bal), Beykent Üniversitesi

Süre: 1 Saat

o   Soru Cevap

Süre: 30 Dakika    

Eğitim Partneri  

İklim Akademisi

www.climateacademyistanbul.org    

Sertifika

Yeşil Mutabakatın İklim Hedefleri ve Türkiye Ekonomisine Etkileri Programı’na kayıt yaptıran katılımcılara İstanbul Bilgi Üniversite Çevre Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İklim Akademisi’nin imzalayacağı “Katılım Sertifikası” verilecektir.

Tarih: 11 – 15 Haziran 2022

Modül 1: 11 Haziran 2022, Cumartesi günü, 10.00 – 13.00 saatleri arasında

Modül 2: 15 Haziran 2022, Çarşamba günü, 19.00 – 21.30 saatleri arasında

Süre: 1 hafta, 5,5 Saat

Ücret: 2.000 TL (KDV Dahil)  

Eğitim Yeri Çevrimiçi  

Ayrıntılı Bilgi

Neslihan Sözeri

neslihan.sozeri@bilgi.edu.tr

Kayıt için

bilgiegitim@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 72 34    

11 Haziran 2022 - 15 Haziran 2022

Çevrimiçi

1 hafta, 5,5 saat

2.000 TL